Offert

En offert får du av entrepenören när ni kommit överens om vad som ska levereras. Köper du ett nyckelfärdigt hus innehåller offerten den totala kostnaden, dvs inga andra kostnader tillkommer. Köper du in separata tjänster från flera håll kommer varje leverantör ge dig en offert för sin del, tex. en leverantör för husgrunden, en för el & vvs, en för golvläggning, osv.

Du kan med fördel begära offerter från flera olika företag som levererar samma tjänster eller produkter, så att du får en överblick över vad de erbjuder i detalj och hur mycket de vill ta betalt. Ibland kan de olika bolagen ha lite varierande utbud, så det är inte alltid den lägsta offerten som är den mest prisvärda.

Produktionskalkyl

Produktionskalkylen är en noggrann uppskattning av vad husbygget inkl. allt extra (tex. byggherre) kommer att kosta. Det är den här ekonomiska kalkylen du tar med dig till banken när du vill få ett lånelöfte. Med denna kan banken uppskatta värdet av ditt hus när det är färdigt och på så vis se hur stor din kontantinsats blir och hur mycket du behöver låna.

Kalkylen kan du sammanställa själv eller så kan du låta entrepenören ta fram den. Om du ska bygga huset helt själv kan du rådfråga någon branschkunnig firma. Ska du köpa ett nyckelfärdigt hus kommer leverantören att ge dig produktionskalkylen i samband med offerten.

Lånelöfte & byggnadskreditiv

Ett lånelöfte är till skillnad från vad namnet antyder inte ett löfte om att få låna ett visst belopp av banken, utan en preliminär uppskattning av hur mycket du kan få låna. Det gäller inte för en specifik bostad, utan är mer en riktlinje för hur stort lån banken är villig att ge dig för ett bostadsköp.
När du ska bygga nytt hus, kan du inte ta ett vanligt bolån eftersom du inte har någon säkerhet att lämna banken innan huset är klart.

Byggnadskreditiv är en temporär finansieringslösning som ni använder till att betala kostnader som finns i ert produktionskostnadskalkyl.
Kreditivet används i samma takt som ditt bygge fortskrider och ni betalar endast ränta och ingen amortering under byggtiden. Det är även möjligt att sätta in pengar för att minska utnyttjad kredit.

Vanligtvis önskar husleverantörer en ”spärrförbindelse” innan husleverans. Spärrförbindelsen innebär att ett bestämt belopp av er byggnadskredit avsätts till en viss leverantör som betalning för leverans av material eller utfört arbete.

När ert nya hus är färdig, har besiktats och är försäkrat så lägger banken om byggnadskrediten till ett bolån.

Byggstart

Försäkringar

För att en bygganmälan ska godkännas kan ett färdigställandeskydd behövas.

Färdigställandeförsäkring

Om du låter en entrepenör bygga ditt hus kan det behövas ett så kallat färdigställandeskydd, vilket fungerar som en garanti för att ditt hus blir färdigbyggt. Skyddet kan fara i form av en försäkring eller en bankgaranti. Den ska ersätta eventuella merkostnader i händelse av att entrepenören inte kan färdigställa bygget och en ny måste anlitas.

Nybyggnadsförsäkring

En nybyggnadsförsäkring ger skydd mot eventuella tillverkningsfel eller om det använts felaktiga material. Försäkringen gäller under tio år och och är knuten till huset, vilket innebär att den gäller även om huset skulle byta ägare under perioden. Den tecknas av husleverantören, entrepenören eller byggherren.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig, KA, för byggprocessen är en person som ska se till att alla krav som finns i bygglagstiftningen uppfylls. KA ska vara med vid besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Den kontrollansvarige måste vara certifierad av Boverket och ska utses av byggherren så tidigt som möjligt i processen.

boverket-logotypeCertifierade kontrollansvariga