Lediga tomter

Att hitta en passande ledig tomt är bland de första stegen och anses vara en av de svårare uppgifter när det kommer till husbygge. Alla hustyper passar inte alla tomter, därför är det viktigt att veta vad det är för typ av tomt man är på jakt efter. Vill du till exempel ha ett sutteränghus så gäller det att hitta en tomt med lutning.

Det finns olika sätt att hitta lediga tomter, nedan följer några exempel:

Lediga tomter via mäklare

Mäklare representerar oftast privatpersoner som vill sälja sina tomter. Att ta kontakt med olika mäklare kan vara ett kompletterande sätt till tomtkön.

Ett tips är att kolla med din kommun vilka planbestämmelser som gäller för den tomt du är intresserad av. Om det finns en detaljplan anger den hur du får bygga. Om detaljplan saknas finns ibland särskilda bestämmelser.
Kolla även kommunens områdesplan där kan du se vilka framtidsplaner som gäller för området i stort.

Lediga tomter via kommunen

Varje kommun har en sammanställning av kommande och pågående projekt, här gäller så kallad tomtkö och fungerar ungefär som en bostadskö.

Lediga tomter via hustillverkare/husbyggare

Hustillverkare köper oftast upp hela områden och detta anses vara bland de enklare sätten att få tag på en tomt. Nackdelen är att man oftast är bunden till den husleverantör som säljer tomten.

Kostnader vid köp av tomt

Vid köp av tomt kan det tillkomma en del kostnader i form av anslutningsavgifter och olika tillstånd. Exempel på kostnader som är bra att känna till:

Avstyckning

En kostnad som oftast säljaren står för då man avstyckar först och säljer sedan

Bygglov

Ett skriftligt tillstånd, utfärdat av byggnämnden och är ett skriftligt tillstånd som krävs när du ska bygga nytt

Nybyggnadskarta

Används som underlag för bygglov och visar hur fastigheten får bebyggas

Markundersökning

Geoteknisk markundersökning gäller för vissa områden där undergrunden är dålig och marken består av lös lera

Gatubyggnadskostnad

Tillkommer oftast när man köpt tomt av en privatperson. Avgiften måste betalas in till kommunen innan du kan få bygglov

Fjärrvärmeanslutning

Ibland ingår fjärrvärmeanslutning i tomtpriset. Därför kan det vara bra att ta reda på vad som gäller för just din tomt

Anslutningsavgifter

Till exempel: vatten- och avloppssystem, telefoni, bredband, el och eventuellt fjärrvärme

Lagfart

Ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare till tomten. Kostnaden är 1,5% av köpeskillingen samt en avgift på 850 kr