Byggahusguide-logga

Husbyggarskolan - Här förklarar vi ord och begrepp om att bygga hus

Att bygga hus är en häftig upplevelse som innebär många personliga och svåra val. På denna sida har vi försökt samla olika begrepp och tips kring bygga hus processen. Saknar du något?
Tveka inte att kontakta oss!

ABS 18

Anslutningsavgift

A-ritningar

Byggherre

Bygglov & bygglovsansökan

Byggnadskreditiv

Byggnadsnämnden

Byggsamråd / Tekniskt samråd

Detaljplan

Driftskostnad

Egenkontroll

Entreprenadformer

Färdigställandeförsäkring / Färdigställandeskydd

Geoteknisk undersökning

Gravationsbevis

Kontrollansvarig

Lagfart & lagfartsavgift

Lantmäteri & Lantmäteriförrättning

Leveransavrop

Lägeskontroll

Nybyggnadsförsäkring

Nybyggnadskarta

Pantbrev

Planlösning

Servitut

Slutbesiktning

Startbesked & Slutbesked

Taxeringsvärde

Tvåårsbesiktning

VA-anslutningsavgift

Meny

Kontakta oss

@byggahusguide.se

Följ oss på instagram