Byggahusguide-logga

ABS 18 – Entreprenadkontrakt

Vad är ABS 18?

ABS 18 är förkortningen för Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader. ABS 18 används i entrepenadavtal gällande byggande av en- eller tvåbostadshus.

abs 18 entreprenadskontrakt

Skriv till oss!

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss

@byggahusguide.se

Följ oss på instagram

Meny