Byggahusguide-logga

Anslutningsavgift

Vad är anslutningsavgifter?

Anslutningsavgifter är de avgifter som en fastighetsägare behöver erlägga för att ansluta fastigheten till elnät, fjärrvärmenät eller vatten- och/eller avloppsnät som är gemensamma, till exempel via det kommunala avloppsnätet.

Avgiften är en engångsavgift, men fastighetsägaren kan behöva erlägga en ny anslutningsavgift vid vissa typer av ombyggnation eller abonnemangsbyte. Anslutningsavgiften bestäms av den lokala entreprenören, men ska ändå vara rimlig. Skulle avgiften vara oskälig bör man kontakta till exempel Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Skriv till oss!

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss

@byggahusguide.se

Följ oss på instagram

Meny