Byggahusguide-logga

Bygglov & bygglovsansökan

Vad är ett bygglov?

Ett bygglov, tidigare byggnadslov, är det tillstånd som nästan alltid behövs för att få utföra en byggnadsåtgärd, t ex bygga nytt eller göra en tillbyggnad. Kommunens byggnadsnämnd avgör om bygglov krävs och i så fall vilka övriga handlingar som behöver skickas med bygglovsansökan för att de ska kunna utdela bygglovet.

Du kan läsa mer om bygglov & bygglovsansökan hos Boverket.

Avgift & blanketter

Byggnadsnämnden får ta ut avgift för bygglov och anmälan. För att veta hur hög avgiften är kan du vända dig till byggnadsnämnden i din kommun. Byggnadsnämnden hjälper även till med blanketter för att ansöka om bygglov.

Vad ska bygglovsansökan innehålla?

På din kommuns hemsida hittar du kontaktuppgifter och annan information inför din bygglovsansökan. Ett tips är att kontakta en  bygglovshandläggare i din kommun för att få reda på vad som gäller för just dig och ditt ärende. Vill du riva en befintlig byggnad på din nya tomt, ansök om rivningslov i samband med bygglovsansökan.

Nedan följer exempel på vad en  bygglovsansökan ska innehålla:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Kontrollplan
  • Situationsplan
  • Planritning
  • Fasadritning
  • Sektionsritning
  • Nybyggnadskarta
  • Uppmätningsritning

 

Nybyggnadskarta krävs vid större åtgärder så som nybyggnad av en villa.

Hur går bygglovsprocessen till?

Nedanstående exempel kommer från Boverket

Skriv till oss!

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss

@byggahusguide.se

Följ oss på instagram

Meny