Byggahusguide-logga

Startbesked & slutbesked

Vad är ett startbesked?

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked (beslut). I samband med det tekniska samrådet diskuteras oftast förutsättningarna för att få ett startbesked. Startbeskedet innebär att kommunen godkänner att åtgärden får påbörjas.

För att få ett startbesked måste du som byggherre kunna visa att ditt byggprojekt antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

Det är väldigt viktigt att få ett startbesked innan något arbete påbörjas oavsett om det är ett bygglov eller anmälningsärende annars finns det risk för sanktionsavgifter enligt plan- och byggförordningen.

På startbeskedet framgår det även information om vilka handlingar som behövs för att kommunen ska kunna utfärda ett slutbesked.

Vad är ett slutbesked?

Ett slutbesked är ett kvitto på att dels så anser nämnden att åtgärderna enligt startbeskedet är slutförda och dels ett ställningstagande om att byggnadsverket får tas i bruk.

För att få slutbesked krävs att du som byggherre visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

för mer information om start och slutbesked se boverkets hemsida.

Skriv till oss!

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss

@byggahusguide.se

Följ oss på instagram

Meny