Byggahusguide-logga

Vad är en detaljplan?

Detaljplanens innehåll

Detaljplan är ett dokument som talar om hur markområden och vattenområden får användas inom ett område. Ett bygglov får inte bevilja om det inte stämmer med den gällande detaljplanen.

En detaljplan reglerar även bebyggelsens utformning i detalj. Det kan exempelvis handla om antal våningar, takutformning eller ibland färg på hus m.m.

En Detaljplan består av en plankarta och planbeskrivning. Plankartan reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrunden och bestämmelser av detaljplanen.

Krav på detaljplan

Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt gränserna för dessa.

En ny eller ändrad detaljplan behöver upprättas bland annat när ny sammanhållen bebyggelse planeras, vid större avvikelse från gällande detaljplan och när användningen av marken förändras.

Skriv till oss!

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss

@byggahusguide.se

Följ oss på instagram

Meny