Byggahusguide-logga

Byggherre

Byggherrens ansvar

Vad är en byggherre?

En byggherre, enligt plan- och bygglagen(PBL), är en person eller ett företag som för egen räkning tar beslut om byggnadsarbete, eller rivnings- och markarbeten. Byggherren har alltid det fulla ansvaret för att alla åtgärder sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Vad ansvarar byggherren för?

Det är du som byggherre som ansvarar för att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Detta gäller alltså oavsett vilken form av entreprenad som används.

Som byggherre kan du ta hjälp av andra till exempel kontrollansvarig men det är du som är ansvarig och ska se till att alla krav blir kontrollerade och uppfyllda.

Skriv till oss!

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss

@byggahusguide.se

Följ oss på instagram

Meny