Home

Hur går det till att bygga hus med husleverantör?

Nedan följer exempel på hur processen för ett husbygge kan se ut.
Självklart kan denna process variera beroende på vilka val man gör.

1

Köp av tomt

Hitta passande tomt som uppfyller era behov och beställ nödvändiga tillstånd.

2

Val av hustillverkare

Hitta den husmodell & planlösning ni gillar och välj hustillverkare som uppfyller era krav.

3

Offert & lånelöfte

Ta med offerten från hustillverkaren och skaffa lånelöfte via banken för byggstart.

4

Byggstart

Nu när alla papper, lån och försäkringar är ordnade kan  husleverantören börja bygga ert hus.

Hitta lediga tomter

Att hitta en passande ledig tomt är bland de första stegen och anses vara en av de svårare uppgifter när det kommer till husbygge. Alla hustyper passar inte alla tomter, därför är det viktigt att veta vad det är för typ av tomt man är på jakt efter. Vill du till exempel ha ett sutteränghus så gäller det att hitta en tomt med lutning.

Det finns olika sätt att hitta lediga tomter, nedan följer några exempel:

Lediga tomter via kommunen

Varje kommun har en sammanställning av kommande och pågående projekt, här gäller så kallad tomtkö och fungerar ungefär som en bostadskö.

Lediga tomter via hustillverkare/husbyggare

Hustillverkare köper oftast upp hela områden och detta anses vara bland de enklare sätten att få tag på en tomt. Nackdelen är att man oftast är bunden till den husleverantör som säljer tomten.

Lediga tomter via mäklare

Mäklare representerar oftast privatpersoner som vill sälja sina tomter. Att ta kontakt med olika mäklare kan vara ett kompletterande sätt till tomtkön.

Ett tips är att kolla med din kommun vilka planbestämmelser som gäller för den tomt du är intresserad av. Om det finns en detaljplan anger den hur du får bygga. Om detaljplan saknas finns ibland särskilda bestämmelser.
Kolla även kommunens områdesplan där kan du se vilka framtidsplaner som gäller för området i stort.

Kostnader vid köp av tomt

Vid köp av tomt kan det tillkomma en del kostnader i form av anslutningsavgifter och olika tillstånd. Exempel på kostnader som är bra att känna till:

Avstyckning

En kostnad som oftast säljaren står för då man avstyckar först och säljer sedan

Bygglov

Ett skriftligt tillstånd, utfärdat av byggnämnden och är ett skriftligt tillstånd som krävs när du ska bygga nytt

Nybyggnadskarta

Används som underlag för bygglov och visar hur fastigheten får bebyggas

Markundersökning

Geoteknisk markundersökning gäller för vissa områden där undergrunden är dålig och marken består av lös lera

Gatubyggnadskostnad

Tillkommer oftast när man köpt tomt av en privatperson. Avgiften måste betalas in till kommunen innan du kan få bygglov

Fjärrvärmeanslutning

Ibland ingår fjärrvärmeanslutning i tomtpriset. Därför kan det vara bra att ta reda på vad som gäller för just din tomt

Anslutningsavgifter

Till exempel: vatten- och avloppssystem, telefoni, bredband, el och eventuellt fjärrvärme

Lagfart

Ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare till tomten. Kostnaden är 1,5% av köpeskillingen samt en avgift på 850 kr

Husmodeller & Planlösningar

Jakten på ditt drömhus är en tuff process och är en ekonomisk samt känslomässig investering. Du kan antingen välja bland färdiga husmodeller (även kallade ”kataloghus”) eller också skräddasy ditt hus utifrån tycke och smak. Oavsett vad du väljer så finns det många olika hustyper, husstilar och fasader att välja mellan.

Valet av ditt hus påverkar även vilken planlösning som passar bäst. Det är bara du som kan avgöra hur en perfekt planlösning/husritning ser ut utifrån dina behov. Fundera även på hur familjens behov kommer att se ut i framtiden. Räcker exempelvis förvaringsutrymmena om familjen växer? Finns det tillräckligt många sovrum/gästrum?

Nedan följer exempel på husmodeller:

Hustyper

1-planshus
1,5-planshus
2-planshus
Sluttningshus
Fritidshus
Parhus

Fasader

Träpaneler
Stående paneler
Liggande paneler
Puts
Tegel
Timmer

Husstilar

Moderna hus
Funkishus
New England hus
Vinkelhus
Traditionella hus
Energisnåla hus

Takformer

Sadeltak
Pulpettak
Mansardtak
Valmat tak
Cylindriskt tak
Låglutande tak

Hustillverkare

När du har hittat en tomt du vill bygga på är det dags att välja hustyp, bestämma planlösningar och göra inredningsval. Men det finns några saker du bör ha i åtanke medan du gör dina val:

Detaljplan

Detaljplanen beskriver vad, var och hur högt du får bygga på din tomt. Det är kommunen som tar fram detaljplanen och det är hos dem du hämtar den så att du vet vad som gäller för din tomt. Till detaljplanen hör alltid en planbeskrivning som förklarar dess syfte. Ibland medföljer även extra handlingar, som t ex miljökonsekvensbeskrivning.

Behov

Med detaljplanen i åtanke kan du börja leta efter den hustyp som du vill ha och som passar för den planläsning och inredningsstil som du tänkt dig. Är du ute efter ett enplanshus eller behövs flera våningar för att rymma dina inredningsalternativ? Kommer dina inredningsval och planlösningar att bestämma husets egenskaper? Att titta på kataloghus, dvs färdigritade hus, och matcha dem mot dina idéer och behov ger dig inspiration för att du ska hitta ditt drömhus.

I sektionen ”Husmodeller & Planlösningar” ovan finns mer info.

Leverantörer

Oavsett om du vill ha ett nyckelfärdigt hus eller bara en stomme för att bygga färdigt själv, så finns det många husleverantörer och entrepenörer att välja mellan. Tänk igenom vad du förväntar dig av leverantörerna och vilka krav du vill kunna ställa på dem. Gör en lista med flera olika leverantörer så att du kan jämföra deras priser, kunnande och servicenivå. Det kan också vara bra att använda en företagsupplysningstjänst, t ex allabolag.se, för att se hur företagens ekonomi ser ut, eller fråga i ett husbyggarforum om någon har positiva eller negativa upplevelser av de leverantörer du har hittat.

Bygga-hus-guide-inspiration

Offert & lånelöfte

Offert

En offert får du av entrepenören när ni kommit överens om vad som ska levereras. Köper du ett nyckelfärdigt hus innehåller offerten den totala kostnaden, dvs inga andra kostnader tillkommer. Köper du in separata tjänster från flera håll kommer varje leverantör ge dig en offert för sin del, tex. en leverantör för husgrunden, en för el & vvs, en för golvläggning, osv.

Du kan med fördel begära offerter från flera olika företag som levererar samma tjänster eller produkter, så att du får en överblick över vad de erbjuder i detalj och hur mycket de vill ta betalt. Ibland kan de olika bolagen ha lite varierande utbud, så det är inte alltid den lägsta offerten som är den mest prisvärda.

Produktionskalkyl

Produktionskalkylen är en noggrann uppskattning av vad husbygget inkl. allt extra (tex. byggherre) kommer att kosta. Det är den här ekonomiska kalkylen du tar med dig till banken när du vill få ett lånelöfte. Med denna kan banken uppskatta värdet av ditt hus när det är färdigt och på så vis se hur stor din kontantinsats blir och hur mycket du behöver låna.

Kalkylen kan du sammanställa själv eller så kan du låta entrepenören ta fram den. Om du ska bygga huset helt själv kan du rådfråga någon branschkunnig firma. Ska du köpa ett nyckelfärdigt hus kommer leverantören att ge dig produktionskalkylen i samband med offerten.

Lånelöfte & byggnadskreditiv

Ett lånelöfte är till skillnad från vad namnet antyder inte ett löfte om att få låna ett visst belopp av banken, utan en preliminär uppskattning av hur mycket du kan få låna. Det gäller inte för en specifik bostad, utan är mer en riktlinje för hur stort lån banken är villig att ge dig för ett bostadsköp.
När du ska bygga nytt hus, kan du inte ta ett vanligt bolån eftersom du inte har någon säkerhet att lämna banken innan huset är klart.

Byggnadskreditiv är en temporär finansieringslösning som ni använder till att betala kostnader som finns i ert produktionskostnadskalkyl.
Kreditivet används i samma takt som ditt bygge fortskrider och ni betalar endast ränta och ingen amortering under byggtiden. Det är även möjligt att sätta in pengar för att minska utnyttjad kredit.

Vanligtvis önskar husleverantörer en ”spärrförbindelse” innan husleverans. Spärrförbindelsen innebär att ett bestämt belopp av er byggnadskredit avsätts till en viss leverantör som betalning för leverans av material eller utfört arbete.

När ert nya hus är färdig, har besiktats och är försäkrat så lägger banken om byggnadskrediten till ett bolån.

Inredning

Köket är ett av de rum vi spenderar en stor del av vår aktiva tid i. Det är därför viktigt att du tar dig tid att planera hur du vill att köket ska se ut och hur det ska passa in med intilliggande rum. Om du skulle känna dig lite osäker på hur du ska börja eller om du stöter på något hinder kan du ställa frågor till köksleverantören. Om du under ett tidigt skede i planeringen bestämmer budgeten för köket kommer det att underlätta när du tar beslut.
Att tillverka ett kök tar lång tid, cirka 4-5 veckor för de stora leverantörarna, så därför är det bra om du så tidigt som möjligt i byggprocesen har köksplaneringen klar. När man anlitar en husleverantör för hela processen brukar det vara nödvändigt att all planering gällande köket är klar sex månader innan huset ska levereras.

Badrummet är ett rum där det är viktigt att vi trivs och kan koppla av för att undvika stress och få en bra start på dagen. När man bygger ett badrum, dvs ett våtrum, finns det regler och bestämmelser som måste uppfyllas, annars kommer det inte att gå igenom besiktningen. Därför är det bra om man anlitar eller konsulterar en fackman innan planeringen så att man kan vara säker på att alla krav uppfylls och inte behöver oroa sig för en ombyggnad av badrummet.

Byggstart

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig, KA, för byggprocessen är en person som ska se till att alla krav som finns i bygglagstiftningen uppfylls. KA ska vara med vid besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Den kontrollansvarige måste vara certifierad av Boverket och ska utses av byggherren så tidigt som möjligt i processen.

Försäkringar

För att en bygganmälan ska godkännas kan ett färdigställandeskydd behövas.

Färdigställandeförsäkring

Om du låter en entrepenör bygga ditt hus kan det behövas ett så kallat färdigställandeskydd, vilket fungerar som en garanti för att ditt hus blir färdigbyggt. Skyddet kan fara i form av en försäkring eller en bankgaranti. Den ska ersätta eventuella merkostnader i händelse av att entrepenören inte kan färdigställa bygget och en ny måste anlitas.

Nybyggnadsförsäkring

En nybyggnadsförsäkring ger skydd mot eventuella tillverkningsfel eller om det använts felaktiga material. Försäkringen gäller under tio år och och är knuten till huset, vilket innebär att den gäller även om huset skulle byta ägare under perioden. Den tecknas av husleverantören, entrepenören eller byggherren.

Bygga hus guide för dig som vill köpa tomt, bygga nytt hus & villa med hustillverkare