Byggahusguide-logga
attefallshus regler och priser

Samtliga Foton i detta inlägg: modulhus.se

Regler för attefallshus

Tips & Inspiration

Vad är attefallshus?​ Hur stort attefallshus får man bygga utan bygglov? Vilka krav finns det för att få bygga ett komplementbostadshus? Får attefallshus byggas på alla platser?

Vad är attefallshus?

Attefallshus är en typ av hus som kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad) och som kan byggas utan bygglov på många tomter.

Hur stort attefallshus får man bygga utan bygglov?

Från och med 2020-03-01 får byggarean för komplementbostadshus uppgå till max 30 kvadratmeter och för komplementbyggnader 25 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4 meter.

Huset får byggas utan bygglov om det är 4,5 meter från tomtgräns, i annat fall krävs tillstånd från grannen.

Krav för att få bygga ett komplement-
bostadshus

För att få bygga ett komplementbostadshus så krävs det att det finns en huvudbyggnad på tomten. Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.

Attefallshus får inte byggas på vissa platser

I särskilt värdefulla områden får inga attefallshus byggas och detta gäller både komplementbostadshus och komplementbyggnader. Kontakta byggnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område. Du kan även läsa mer information på Boverkets hemsida

Attefallshus Zen
Attefallshus Ralf
Attefallshus Theo

Skriv till oss!

Vill du samarbeta med oss?

Meny

Kontakta oss

@byggahusguide.se

Följ oss på instagram